Perunkirjoitus

Perukirjaan luetteloidaan kaikki vainajan varat ja velat ja omaisuuden säästön perusteella toimitetaan perintöverotus. Jos vainaja oli leski, tulee perukirjaan merkitä myös ensiksi kuolleen puolison varat ja velat ellei ositusta ole lesken eläessä toimitettu. Perukirjaan on myös kirjattava esimerkiksi vainajan testamentti ja avioehtosopimus.

Vainajan varat arvostetaan kuolinhetken arvoon, joten esimerkiksi vainajan pankkitilien saldoista on pyydettävä kuolinpäivän saldotodistus pankista. Vainajan omaisuuden arvon määrittämiseksi on tarvittaessa arvioitava esimerkiksi vainajan omistaman kiinteistön tai asunto-osakkeen arvo.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta, mutta tarvittaessa sille voidaan hakea lisäaikaa verohallinnolta. Kaikki kuolinpesän osakkaat on kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen.