Luovutuskirjat

Omaisuuden luovutuksista on suositeltavaa laatia sopimus. Kauppakirjan muoto riippuu luovutettavan omaisuuden laadusta. Kiinteistöjen luovutuksissa kauppa- tai lahjakirja on aina tehtävä maakaaren määräämässä muodossa ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppakirja. Kaupanvahvistuksen vaihtoehtona on nykyään  sähköinen kauppa. Irtaimen omaisuuden luovutuksille ei ole säädetty vastaavia muotomääräyksiä.