Avioehtosopimukset

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana. Sopimuksella voidaan sulkea pois puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen joko kokonaan tai osittain. Voidaan esimerkiksi määrätä, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa perintönä saamaan omaisuuteen. Sopimus saa merkityksensä vasta silloin, kun avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Sopimus voidaan laatia myös siten, että sitä noudatetaan ainoastaan silloin, kun avioliitto päättyy avioeroon. Avioehtosopimus on määrämuotoinen oikeustoimi ja suositellaan, että se tehtäisiin asiantuntijan avustuksella. Sopimus on rekisteröitävä maistraatissa.