Ositukset

Ositus suoritetaan avioliiton päätyttyä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Kun avioliitto päättyy avioeroon, osapuolina sopimuksessa ovat entiset puolisot ja kun avioliitto päättyy puolison kuolemaan, osapuolina ovat leski ja kuolleen puolison perilliset. Lähtökohtaisesti molemmissa tapauksissa noudatetaan samoja säännöksiä. Ositusta ei ole tarpeen tehdä jos puolisoilla oli toistensa avio-oikeuden kokonaan pois sulkeva avioehtosopimus. Näissä tapauksissa suoritetaan omaisuuden erottelu.

Lähtökohtaisesti puolisoilla on oikeus puoleen puolisoiden yhteen lasketun omaisuuden säästöstä. Osituksessa määrätään konkreettisesti miten nämä oikeudet toteutetaan. Poikkeuksena tästä on lesken tasinkoprivilegi, jonka mukaan oikeuteensa vedonneen puolison ei tarvitse luovuttaa tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille. Ositus ja perinnönjako voidaan tehdä samassa yhteydessä.