HINNASTO

Palkkiot perustuvat alla oleviin lähtöhintoihin ja/tai tuntiveloitukseen sekä matkakorvaukseen. Palkkion lisäksi veloitetaan aiheutuneet kulut, esimerkiksi viranomaiskulut ja postikulut. Perunkirjoituksen ja perinnönjaon lähtöpalkkiot perustuvat kuolinpesän tai kuolinpesien bruttovarallisuuden määrään. Erityisen aikaa vievissä  tai hinnastossa erittelemättömissä asioissa palkkioperusteena käytetään tuntiveloitusta tai ennalta sovittua muuta hinnoittelua.

Hinnaston palkkiot sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Hinnasto 24.2.2024 alkaen:

Perunkirjoitus

Perukirjaan merkityt bruttovarat Lähtöpalkkio
alle 50 000 € 600 €
50 000 € – 99 999 € 700 €
100 000 – 199 999 € 800 €
200 000 € – 499 999 € 900 €
yli 500 000 € 1 000 €

Ositus- ja jakokirjojen lähtöpalkkiot perustuvat samaan hinnastoon perukirjahinnaston kanssa.

Erikseen laskutettavat toimenpiteet

Virkatodistustilaus 15 € / kpl
Muu asiakirjatilaus 25 € / kpl
Perunkirjoituskutsun laatiminen 30 €
Perunkirjoituskutsun toimittaminen 10 € / kpl
Testamentin tiedoksiantoasiakirjojen laatiminen 70 €
Testamentin tiedoksiantoasiakirjojen toimittaminen ja niiden palauttamisen seuranta 20 € / kpl
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 50 €
Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemuksen laatiminen 50 €
Testamentti alkaen 230 €
Avioehtosopimus alkaen 150 €
Edunvalvontavaltakirja yhdelle alkaen 175 €
Edunvalvontavaltakirja kahdelle alkaen 275 €
Kiinteistön kauppakirja alkaen 500 €
Kiinteistön lahjakirja alkaen 400 €
Muu kauppa- tai lahjakirja alkaen 350 €
Tuntiveloitus 185 € / tunti
Kaupanvahvistajan palkkio 128 €,  alv. 0 %

Matkakorvaukset

Kilometrikorvaus Juuan Polvelasta verohallinnon vahvistaman kilometrikorvauksen suuruinen (vuonna 2024 0,57 € / km)
Matka-aikakorvaus 30 € / tunti