Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja tehdään sen varalle, että valtuuttaja ei enää kykene huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan vasta silloin, kun lääkäri on todennut valtuuttajan kunnon heikenneen niin, että valtuutus on otettava käyttöön. Asiakirja tehdään vastaisuuden varalle.

Edunvalvontavaltakirjalla on monia etuja: ensinnäkin kukin voi edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaa haluamansa läheisen ja luotetun henkilön hoitamaan asioitaan. Toisaalta läheisen toimintaa helpottaa se, että hän voi auttaa valtuuttajaa helposti yhdellä asiakirjalla. Lisäksi edunvalvontavaltakirjaan voidaan ottaa määräykset varavaltuutetuista ja toissijaisista valtuutetuista, valtuutetun oikeudesta hoitaa valtuuttajan henkilökohtaisia asioita sekä esimerkiksi valtuutetun oikeudesta lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta ja tai myydä sitä.

Ennen edunvalvontavaltakirjan laatimista on syytä keskustella valtuutetun tai valtuutettujan kanssa asiasta ja sen merkityksestä. Edunvalvontavaltakirja on tehtävä testamentin muodossa ja se suositellaan tehtäväksi asiantuntijan avustuksella.

FINE on julkaissut ohjeen koskien edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta: https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/taysi-ikaisten-edunvalvonta.html